Monday, 31 October 2016

TUGASAN SYW502: PEMBANGUNAN SAHSIAH UNTUK PENGURUS INSTITUSI
Nurul Ashikin Md Nor
P-ISM0066/15
Calon Sarjana Sains Kemasyarakatan(Pengurusan Pembangunan Islam)
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam
Universiti Sains Malaysia

Wahai Insan, Jauhilah Fitnah

Artikel ini ditulis bagi meneliti kepincangan yang berlaku dalam kalangan umat Islam yang dilihat semakin kurang kepercayaan mereka kepada institusi Islam. Baru baru ini rakyat Malaysia dikejutkan dengan kes halal produk Auntie Anne’s. Berikutan daripada kes tersebut, pihak JAKIM menerima banyak tohmahan dan kritikan daripada rakyat Malaysia bukan sahaja yang bukan Islam malah yang beragama Islam juga. Hal ini memperlihatkan bahawa kepercayaan kepada institusi agama Islam mula terhakis dalam diri rakyat. Hanya disebabkan seketul ‘Pretzel Dog’, sebuah badan autoriti agama telah digegarkan.

Punca utama berlakunya perkara seperti berikut ialah tabiat mudah percayai berita yang tidak pasti sahih dan viral dalam media sosial. Kecekapan media sosial kini memudahkan sesuatu isu menjadi besar dan mendapat perhatian semua pihak malah dalam pelbagai peringkat masyarakat. Tabiat mudah percayai berita yang tidak pasti sahih dan viral ini membuatkan fitnah-fitnah mudah tersebar. Hukum fitnah dalam Islam ialah berdosa malah lebih berdosa daripada membunuh, seperti dalam firman Allah SWT yang bermaksud:

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”
(Al-Baqarah, 2:217)

Tabiat mudah percayai berita yang tidak pasti sahih dan viral ini perlu dibendung supaya tiada salah faham yang tersebar daripada sesuatu berita. Lebih-lebih lagi apabila sesuatu berita tersebut dapat memberi imej yang tidak baik kepada sesuatu pihak dan membuat seseorang itu hilang keyakinan terhadap pihak yang terlibat. Kesan buruk fitnah juga menyebabkan kebenaran bagi sesuatu berita itu tidak lagi diyakini dan boleh jadi membawa kepada menolak kebenaran sesuatu berita tersebut. Dalam kes JAKIM, berita yang tersebar telah memberi imej yang tidak baik kepada pihak JAKIM dan masyarakat mula hilang keyakinan kepada kuasa JAKIM.

Tabiat ini perlu dibendung sebelum sebelum memberi kesan yang lebih parah kepada Islam secara umumnya. Kaedah membendung fitnah ini ialah bermula daripada individu sendiri. Setiap berita yang diterima perlulah di siasat terlebih dahulu oleh individu, hal ini seperti dalam firman Allah  SWT yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan.”
(Al-Hujurat, 49:6)

Individu tidak seharusnya terburu-buru membuat kesimpulan, mengambil keputusan dan menyalahkan sesuatu pihak sebelum membuat siasatan yang mendalam mengenai berita tersebut. Dalam kes JAKIM ini, masyarakat telah mengkritik institusi agama Islam kerana pengesahan dan tindak balas mengambil masa yang lama. Harus masyarakat tahu bahawa badan berautoriti tidak boleh membuat keputusan atas kapasiti sendiri. Setiap isu perlu diperbincangkan terlebih dahulu oleh panel-panal yang mempunyai kepakaran yang berbeza supaya satu keputusan dicapai dapat  menyelesaikan salah faham atau kekeliruan yang berlaku. Setelah satu pakatan dipersetujui barulah keputusan dan pengesahan dikeluarkan.

Kesimpulannya, fitnah memberi banyak kesan yang negatif, bukan sahaja kepada individu malah membawa kepada kesan yang buruk kepada imej Islam. Peranan individu dalam membendung fitnah ini amatlah penting. Oleh sebab itu, setiap individu perlulah mendidik diri supaya tidak mudah percaya kepada berita-berita viral sebelum dilakukan siasatan keatas berita itu terlebih dahulu. Pembangunan insaniah dalam diri individu adalah perlu demi menjadikan individu lebih matang menerima dan bertindak balas kepada berita-berita viral seperti ini.

BIBLIOGRAFI:

Abdul Azhim Al Badawi. (t.t.). Bahayanya penyebar berita palsu (fitnah). Diakses dari: https://fitrahislami.wordpress.com/2011/08/06/bahayanya-penyebar-berita-palsu-fitnah/ pada 31/ Oktober 2016.

Jabatan Agama Islam Malaysia. (2016). Kenapa nama2 yg menjurus kpd sesuatu benda haram perlu diubah utk dapat sijil halal? Diakses dari https://www.facebook.com/MyJakimMalaysia /?fref=ts pada 22 Oktober 2016.

Kanyakumari & Dina Murad. (2016). JAKIM bertemu wakil Auntie Anne's isu halal - Jamil Khir. Diakses dari http://www.mstar.com.my/berita/berita-semasa/2016/10/20/jakim-jumpa-wakil-auntie-anne/ pada 23 Oktober 2016.

Nik Roskiman Abdul Samad. (2016). Kesan buruk sebar fitnah dalam media sosial. Diakses dari: http://www.bharian.com.my/node/69549 pada 31 Oktober 2016.

Sa’id Abu Ukasyah. (2015). Makna fitnah dalam al-Quran. Diakses dari: https://muslim.or.id/25955-makna-fitnah-dalam-al-quran-1.html pada 31 Oktober 2016.

Monday, 23 May 2016

TUGASAN SYW501: PENGURUSAN INSTITUSI PEMBANGUNAN ISLAM

TUGASAN 3 SYW501: PENGURUSAN INSTITUSI PEMBANGUNAN ISLAM
Nama: Nurul Ashikin Md Nor
No matrik: P-ISM0066/15

GAYA PENGURUSAN ILMU BERTERASKAN ISLAM

PENDAHULUAN

Ilmu memainkan peranan dalam perkembangan manusia. Kepentingan ilmu dapat dilihat dalam penurunan wahyu pertama Allah kepada hambanya adalah berkaitan ilmu. Pengurusan ilmu yang cara yang bijaksana penting bagi memastikan kelangsungan sesuatu ilmu tersebut. Esei ini akan membincangkan tentang gaya pengurusan ilmu berteraskan Islam menurut gaya pengurusan Rasulullah SAW.

PENGURUSAN ILMU BERTERASKAN ISLAM MENURUT GAYA PENGURUSAN RASULULLAH SAW

Dalam dunia Islam, Rasulullah SAW merupakan contoh dari segala aspek kehidupan, termasuklah gaya pengurusan baginda. Dalam dunia pengurusan ilmu, Rasulullah SAW adalah pendidik pertama dan terutama, hasilnya baginda berjaya melahirkan para khalifah atau pemimpin yang hebat dalam aspek pimpinan negara.

Gaya pengurusan ilmu Rasulullah SAW berbentuk perlahan-lahan, tidak secara drastik. Buktinya, Rasulullah SAW berjaya menghapuskan pemikiran jahiliyah dalam pemikiran masyarakat di Mekah dalam tempoh masa 4 tahun. Dalam tempoh masa tersebut, baginda Rasulullah SAW mula mengubah pegangan hidup masyarakat Mekah daripada jahiliyah kepada pegangan Islam.

Bahan asas ilmu yang Rasulullah SAW terapkan dalam hidup masyarakat ialah kalam Allah (al-Quran), yang mana diturunkan terus daripada Allah kepada Rasulullah SAW. Al-quran adalah satu-satunya kitab yang tidak pernah diubah dan takkan diubah kerana Allah menjamin bahawa al-Quran akan dijaga kesahihannya.

“Bermaksud: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun Dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding Dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan Yang sebanding dengannya, Walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri”
(surah Al-Isra’ 17:88)

Rasulullah SAW sebagai pendidik yang bersifat siddiq (berkata benar), amanah (boleh dipercayai), tabligh (menyampaikan) dan fathanah (cerdas). Institusi masjid dijadikan sebagai pusat pengurusan ilmu dan penyampaian ilmu.Tujuan penyampaian ilmu adalah untuk meningkatkan kerohanian dan kualiti hidup masyarakat. Pengurusan ilmu menurut gaya Rasulullah SAW bukan sahaja mempelajari ilmu secara teori malah wajib diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan. Kesimpulannya, matlamat utama pengurusan ilmu berteraskan Islam gaya Rasulullah SAW ialah mengembangkan dakwah Islamiyah.

KESIMPULAN
Rasulullah SAW adalah contoh yang sempurna dalam pengurusan ilmu. Buktinya ramai khalifah, pemimpin dan cendikiawan yang hebat hasil didikan Rasulullah SAW. Gaya pengurusan ilmu yang baik akan melahirkan manusia yang baik.

BIBLIOGRAFI

Abdul Ghafar Don & Jaffary Awang. (2009). Knowledge management and its impact on Islamic Da’wah: A historical perspective. Jurnal of Islamic and Arabic Education. 1(2).

Nik Siti Khadijah Nik Salleh. (2015). Pengurusan gaya motivasi Rasulullah dalam pendakwah masa kini. Prosiding Seminar Pengurusan Islam: Ke Arah Pemantapan Ummah. Diakses dari: http://www.ukm.my/skim pada 22 Mei 2016.

Kamarul Azmi Jasmi & Atiqah Selamat. (2013). Al-Quran satu mukjizat yang menakjubkan. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Diakses dari: http://eprints.utm.my/41064/1/KamarulAzmiJasmi2013_AlQuranSatuMukjizatMenakjubkan.pdf pada 22 Mei 2016.

Monday, 18 April 2016

TUGASAN SYW501: PENGURUSAN INSTITUSI PEMBANGUNAN ISLAM

TUGASAN 2 SYW501: PENGURUSAN INSTITUSI PEMBANGUNAN ISLAM
Nama: Nurul Ashikin Md Nor
No matrik: P-ISM0066/15

PENGENALAN KEPADA KONSEP PENGURUSAN ILMU BERTERASKAN ISLAM (Islamic Knowledge Management)
Pengenalan
Ilmu adalah sebagai satu konsep yang merujuk kepada keupayaan dalam meneroka dan mengenalpasti sesuatu fakta dan bentuk daripada sesuatu maklumat atau info. Dalam kata lain, ilmu sebagai maklumat mentah kemudian diaplikasi dalam kehidupan terutama semasa  membuat sesuatu keputusan (Goldman, 2006). Teori klasik lazim hanya mengiktiraf dua kategori ilmu iaitu ilmu yang betul dan ilmu yang salah.
Menurut Bapa kepada Pengurusan, Drucker (1992), sumber kekayaan kepada manusia adalah bergantung kepada ilmu pengetahuan. Apabila ilmu diaplikasi dalam sesuatu tugas yang telah diketahui bagaimana untuk laksanakan tugas tersebut, dikenali sebagai produktiviti, manakala apabila ilmu diaplikasi dalam tugas yang baru dan berbeza, dikenali pula sebagai inovasi. Hanya dengan ilmu pengetahuan yang mampu mencapai produktiviti dan inovasi, oleh sebab itu organisasi yang berjaya adalah yang berjaya dalam membina dan berkongsi maklumat dan ilmu yang mana maklumat dan ilmu tersebut boleh membawa kepada pengorganisasian, tingkah laku dan penciptaan strategi yang sistematik.
Pengurusan ilmu secara lazim dan pengurusan ilmu berteraskan Islam adalah berbeza. Pengurusan ilmu secara lazim mempunyai 5 fasa, bermula daripada mengesan ilmu, menyusun ilmu, memindahkan ilmu, berkongsi ilmu dan akhirnya membina rangkaian. Pengurusan ilmu dari perspektif lazim adalah sebagai formula menguruskan maklumat yang hanya merangkumi mengutip, mendokumenkan dan mengagih maklumat.

Konsep Pengurusan Ilmu Berteraskan Islam
Pengurusan ilmu dari perspektif Islam adalah sebagai adab dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta’ala (Muhamadul Bakir Yaakub, 2011). Dalam surah al-Baqarah ayat 239 menjelaskan bahawa asal usul ilmu dalam Islam:
Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan, kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah Ta’ala (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna), sebagaimana Allah Ta’ala telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.
Berdasar ayat berikut, jelas menunjukkan daripada Allah Ta’ala datangnya sesuatu ilmu, dan ilmu penting dalam kehidupan umat Islam seperti hadis Baginda Rasulullah SAW, satu-aatunya harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah ilmu. Nilai darjat manusia bergantung kepada nilai ilmunya, tinggi ilmu dalam diri manusia itu maka tinggilah darjatnya di sisi Allah Ta’ala dan Rasul-Nya.
Islam melihat ilmu dari dua perspektif, ilmu yang baik untuk rohani manusia dan ilmu yang baik untuk fizikal manusia. Ilmu yang baik untuk fizikal manusia tidak memastikan rohani manusia itu baik, manakala ilmu yang baik untuk rohani manusia adalah yang terbaik untuk manusia. Ilmu yang baik untuk rohani ialah ilmu yang dapat meningkatkan keyakinan kepada Allah Ta’ala, dan ilmu yang baik untuk fizikal manusia merangkumi ilmu muamalat manusia sesama manusia.
Umat Islam percaya bahawa ilmu datang daripada Allah Ta’ala, kemudian dipindahkan kepada manusia melalui pelbagai cara seperti berita yang benar (al-khabar al-sadiq) ilmu laduni / firasat / kasyaf, pancaindera (al-hawas al-khamsah) dan akal fikiran yang sihat (al `aql al-salim). Manusia sebagai khalifah Allah Ta’ala di atas muka bumi ini dipertanggungjawabkan untuk mencari ilmu dan mengaplikasikan ilmu tersebut demi menjaga dan memakmurkan bumi ini sepertimana yang diperintah oleh Allah Ta’ala. Tujuan mencari ilmu dan mengaplikasi ilmu adalah untuk mencari keredhaan Allah Ta’ala, matlamat akhir ini adalah penting dalam kehidupan umat Islam.
Pengurusan ilmu berteraskan Islam mempunyai 3 fasa utama bermula asal usul ilmu iaitu daripada Allah Ta’ala, method pengurusan ilmu merangkumi mencari ilmu, memahami ilmu, berkongsi ilmu, mengaplikasi ilmu, dan akhirnya tujuan ilmu adalah untuk mendapatkan keredhaan Allah Ta’ala.

Kesimpulan
Pengurusan ilmu pengetahuan dalam Islam berkait rapat dengan kepercayaan, ilmu dan iman. Pengurusan ilmu berteraskan Islam lebih holistik di mana fungsi ilmu diambil kira dari sudut rohani dan jasmani manusia. Berbeza dengan pengurusan ilmu secara lazim yang hanya melihat fungsi ilmu dari sudut jasmani manusia semata-mata.

Rujukan

Muhamadul Bakir Yaakub. (2011). Islamic conseptualisation of knowledge management. American Journal of Economics and Business Administration, 3(2). Halaman 363-369. Di akses dari: https://www.researchgate.net/profile/Muhamadul_Bakir/publication/268243164_Islamic_Conceptualisation_of_Knowledge_Management/links/54988bb10cf2eeefc30f9a4d.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl pada 10 April 2016.

Monday, 14 March 2016

TUGASAN SYW501: PENGURUSAN INSTITUSI PEMBANGUNAN ISLAM


TUGASAN 1 SYW501: PENGURUSAN INSTITUSI PEMBANGUNAN ISLAM
Nama: Nurul Ashikin Md Nor
No matrik: P-ISM0066/15

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN ILMU
Pendahuluan
Pengurusan ilmu dikenalpasti sebagai salah satu sumber yang penting bagi sesuatu organisasi atau institusi berkembang maju. Pengurusan ilmu juga dikenali dengan istilah pengurusan pengetahuan dan pengurusan maklumat.
Definisi pengurusan ialah tindakan yang memerlukan kerjasama sekumpulan manusia bersama-sama demi mencapai sesuatu matlamat. Dalam sesebuah organisasi, pengurusan ditakrifkan sebagai satu sistem yang direka untuk memudahkan manusia bertindak mengikut keperluan mereka. Fungsi pengurusan termasuklah, merancang, menyusun, mengarah atau mengetuai dan mengawal sesuatu organisasi atau sekumpulan manusia bagi mencapai sesuatu matlamat (Boundless Business Textbook, 2015).
Definisi ilmu ialah kebenaran, maklumat dan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam setiap diri manusia. Ilmu juga didefinisikan sebagai mengingati perkara yang dipelajari, hal ini mungkin membabitkan proses mengingati maklumat-maklumat dan di hubungkaitkan dengan maklumat yang lain di dalam akal fikiran.
Erti istilah pengurusan ilmu adalah pelbagai, salah satu pengertian yang boleh diguna pakai ialah pengurusan ilmu merupakan satu set pengurusan yang lengkap dan teratur keatas proses mendapatkan ilmu, memberi ilmu dan proses mempraktikkan ilmu.
Dalam ajaran agama Islam juga mengajar bertapa pentingnya menguruskan ilmu. Islam menuntut umatnya untuk mempelajari ilmu, menyebarkan ilmu dan mempraktikkan ilmu yang dimiliki. Ilmu penting dalam hidup manusia, dengan ilmu seseorang itu diangkat darjatnya di sisi Allah Ta’ala. Ilmu yang benar di sisi Allah Ta’ala ialah ilmu yang dapat mendekatkan diri dengan Allah Ta’ala, bukan sebaliknya. Menuntut ilmu merupakan kewajipan keatas semua umat manusia, tak kira pada bila-bila masa dan di mana-mana.

Pengurusan ilmu dalam institusi
Penggunaan istilah pengurusan ilmu dalam institusi adalah bermula seawal tahun 1970-an. Hal ini berikutan kesedaran kepada kepentingan ilmu dalam memainkan peranannya meningkatkan produktiviti dalam sesebuah organisasi dan institusi. Pengurusan ilmu dalam institusi perlu dalam meningkatkan inovasi dan produktiviti sesebuah institusi tersebut, mengurangkan rasa bosan terhadap pekerjaan kerana setiap hari dapat mempelajari ilmu yang baru dan mengerakkan mobiliti sesebuah institusi ke arah yang lebih maju.
Pengurusan ilmu termasuklah proses mengenalpasti ilmu, memperoleh ilmu, berkongsi ilmu dan mengekalkan ilmu dalam setiap organisasi dalam institusi. Pengurus sesebuah organisasi dan institusi wajib menyediakan suasana yang mesra ilmu, dimana semua pihak dalam institusi diberi hak mendapat dan berkongsi ilmu.

Kesimpulan
Hasil dari kesedaran bertapa pentingnya ilmu, pengurusan ilmu menjadi entiti penting dalam sesebuah institusi. Kebanyakan institusi kini menitikberatkan kepentingan pengurusan ilmu yang berkualiti bagi meningkatkan kualiti sesebuah organisasi dan institusi.

Bibliografi
Boundless Business Textbook. (2015). “Definition of Management”. Diakses pada 11 Mac 2016 dari: https://www.boundless.com/business/textbooks/boundless-business-textbook/management-8/an-introduction-to-management-59/definition-of-management-283-7212/
Filemon A. Uriarte, Jr. (2008). Introduction to knowledge management. ASEAN Foundation. Jakarta: Indonesia.
Norsyahiza Hamzah. (t.t.). Pengurusan ilmu. Diskusi 8 pagi. Diakses pada 10 mac 2016, dari: http://dspace.unimap.edu.my/dspace/bitstream/123456789/1775/1/Pengurusan% 20ilmu.pdf

Zakaria Abd Hadi. (2005). Pembentukan organisasi berasaskan pengetahuan (knowledge-based organisation) - Satu transformasi perkhidmatan awam. Jurnal Pengurusan Awam, 4(1). Diakses pada 11 Mac 2016 dari: http://www.myjurnal.my/filebank/published_article/24191/Article__7.PDF